ตารางเทียบขนาดเท้าเด็กกับอายุ


ขนาดเท้าเด็กโดยประมาณ
(คำแนะนำ :: ตารางนี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป แต่เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีสรีระเท้าไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับรูปร่างเท้าและน้ำหนักตัว ทางร้านแนะนำให้วัดเท้าเพื่อความชัวร์นะคะ)
อายุขนาดเท้า
0-1 เดือน8 เซนติเมตร
1-3 เดือน9 เซนติเมตร
3-6 เดือน10 เซนติเมตร
6-9 เดือน11 เซนติเมตร
9-12 เดือน12 เซนติเมตร
12-18 เดือน13 เซนติเมตร
18-24 เดือน14 เซนติเมตร
2-3 ปี15 เซนติเมตร
3-4 ปี16 เซนติเมตร
4-5 ปี17 เซนติเมตร
5-6 ปี18 เซนติเมตร
6-7 ปี19 เซนติเมตร